Trop veje PP

In novi smo... 

  • Petra Zalar, Postojna 1, državna voditeljica
  • Rok Pisk, Žiri 1, državni voditelj
  • Slavko Rebec, Ajdovščina-Šturje 1, duhovni asistent
  • Katarina Kovač, Zagorje 1
  • Urban Stražar, Ljubljana 4
  • Gregor Kolar, Slovenske Konjice 1