Pot - Skupnost - Služenje

POT je za popotnike in popotnice bogata izkušnja in pustolovščina. Da se odpravimo na pot, je potreben pogum. Zapustit je treba varnost doma in sprejeti negotovost poti. Na poti je neprestano dogajanje, odkrivanje in iskanje. Kam na razpotju? Ali je smer prava ali ne?

SKUPNOST je življenje v skupini ljudi, kjer spoznavamo sebe in druge. To je šola ljubezni in sporazumevanja. Spoznavamo svoje sposobnosti in omejenosti, svojo poklicanost in mesto v družbi. Učimo se sprejemanja sebe in drugih. V ozračju odprtosti in sprejemanja lahko vsak zaupa svoja izkustva in probleme drugim. Skupnost drži vsakemu posamezniku zrcalo, da se vidi v njem z vsemi svojimi vrlinami in slabostmi. Če je za to pripravljen, je lahko skupnost mesto intezivnega osebnega napredovanja.

SLUŽENJE združuje različne dejavnike: osebno pričakovanje, potrebe okolice in predlagane vrednote ZSKSS. Čeprav je navidezno usmerjeno v korist drugim, je v prvi vrsti naenjeno osebni rasti popotnikov in popotnic. To je osebna naloga, je odgovor na potrebe tistih, ki nas obkrožajo. V služenju se kaže odgovornost do drugih. Izhaja iz prepričanja, da se človek popolno uresniči v dobrih delih, v posnemanju Jezusa, ki ni prišel na svet, da bi mu stregli, temveč da bi on stregel. Služenje se lahko udejanji znotraj in zunaj Združenja.