Načrtovanje srečanja

Načrtovanje srečanje je posamezen dogodek/projekt, ki ga načrtujemo po shemi vzgojnega načrtovanja. Več je omenjeno pod letnim načrtovanjem.

Primeri načrti srečanj so razdeljeni glede metodolških pripomočkov: