Priročnik o samovzgoji

TO je KNJIŽICA in DELOVNI ZVEZEK obenem, skozi katero se voditelj veje PP uči in na koncu tudi OSVOJI izvajanje metodološkega pripomočka »SAMOVZGOJA« v svoji SKUPINI. S tem, ko želi vzgajati druge, se nevede VZGAJA in raste tudi sam. 

Potrebno je povedati še, da gre za delovno verzijo knjižice, kar pomeni, da so vaša mnenja, predlogi in izkušnje, ki ste jih dobili pri izvajanju samovzgoje v svoji skupini, zelo dobrodošle. Kakršne koli vaše pripombe bomo zelo veseli, saj bomo le s pomočjo vas, voditeljev, uspeli postaviti sistem osebnega napredovanja PP, ki bo funkcioniral tudi v praksi.

Ta knjižica je delo pridnih rok dveh avtoric: Katke Brečko Viršek in Klavdije Kralj. Želja tropa veje PP je, da se priročnik o samovzgoji dokonča in začne uporabljati v vseh klanih in noviciatih po Sloveniji.

 

Priponke